זו שעתם של הסרטים הקצרים

בִּרְגשות מעורבים ובִּבְגדים

מלוכלכים, לעת סגוֹר ליִל

מִמחבואֵי ראשי יוצאים.