למי

רציתי לספר

שאני חולם בלילות

שאיש לא יודע

שאני מישהו אחר

שגם אני לא מכיר מי

שידמה לי ויסביר איך הפכתי כזה

שרחוק כל כך ממה שחיפש ומצא

שהוא לא יכול פתאום לסבול

שיש לו את מה

שרצה יותר מכל אדם

שחושב שכבר אין סיכוי

שאדע לסגור את המירוץ הסתמי ולגלות

שאני עדיין מחכה ?