סגדתי לו, קפצתי פי, סירסתי רצוני האמיתי
גבירותיי ורבותיי, אני מכור.

סרחו דרכי באשר הלכתי- הלכתי
קבצתי כוחות, תעצומות נפש עליונים רק לומר
סיבה- אין, תוצאה- ישנה

אך הנה, בשעה אחרונה אני מודה ומתחזק
אין
עוד
מלבדו.