אבנר יצחק

אדם רגיש ופיוטי

אל תדלג על התורה

איננו יותר הכתר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה