אבנר יצחק

אדם רגיש ופיוטי

איננו יותר הכתר

אימא

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה