"הבחירה, ככח מניע בעולם

עוד תמיט עלינו את הסוף" (ספר החוקים הלא כתובים)

 

ואם לא הייתה הברירה

ולא היית מחכה לתשובה?

משתי אפשרויות של הברה יחידה

הייתי חסר מוצא

ובחרתי.