רֶטֶט – כוכבים מעל – השדות, זוהרם נדנד, כעלי – צפצֶפֶת*; רוח – רענן, של עֳרבית, נשבה כשחפים. השמיים, זרועי – מאורות, כמזרַע – שיבולת; ואני מביט בהם, ומביט… *צַפצֶפֶת – צורה פיוטית של עץ - הצפצפה