באש המהפכה יחושל עוזינו!
בהלמות הלבבות הנעורים,
יקום העתיד.
בהנץ עידן חדש תבער השלהבת,
ואת כולנו קדימה תניד.

המוני עניים נסם יניפו;
בלהבת המרד האדם החדש יִוַצֵר.
אל מעבר להררי חושך תפרוץ מַשבת.
במהפכת אוקטובר החדשה,
עמל ומעש יתגבר!