הגשם פרץ סִכְרֵי הרקיע;

במבול שוצף בֶהַצִיפוֹ אדמה.

אפיקי-בתרונות מָלאו מים;

הוריקו שדות בֶהִיתַמֵר הקמה.

 

הקשת היכתה בענן והרהיבה;

צבעיה עַלְזוּ כמעמד-עלות-החמה.

קשת בענן ומטרות-השפע;

מתוך שצף-קצף, השמש מִזֶהַבֵיָה עולָה.