וכחלו ההרים – סביב! בהינשב צפרירי – צפרא, האוויר – רעננת קרירה – השפיע; הכל נראה, צלול ומרנין, בהינץ – השמש גבָה ברקיעים. העריפים, כמפרשים בים נרגש, שטים בנתיבי – תכלת: מעל השדות ושמי - אמירי ההרים…