מי שרָש ועַני - תמיד בועטים בו;
מי שעשיר וּמְלֵא-ממון - הכל זעים מפניו.
הכסף והנפט נהיו למשענת;
מי שאינו אִין - עד סוף ימיו ירעב.

לבעלי-הון שלא חרצו יום אחד,
משום מה הכל מגיע;
אך הרוב האומלל תחת מכבש-הניצול קורס.
ילדי סביון ומונאקו לאושרם אין חקר;
אך תושב דימונה ורהט - לכאבו אין קץ.

על תקיפי-הממון להבין, כי האדמה לא להם לבדם שייכת.
לכל אדם הזכות מעוגת-העולם ליהנות.
לא רק לעשירים המקום תחת השמש;
בשלטונם העריץ שׂוּמָה להכות!