לנו, ישראלים ופלסטינים - יש מולדת אחת!
אין לנו על מה להתכתש בינינו;
הקץ, למלחמה!

לנו יש היסטוריה משותפת;
לשני עמינו אותה מסורת; אותה תרבות.
אבותינו יחד, דורות על גבי דורות,
חיו בזו הארץ;
כן, לטובה השכנות!

אין לנו מה לחלק בינינו;
הבית הזה באופן שווה לנו שייך.
די לשפוך אחד דמו של השני;
לשבור של השנאה גֶדֶר;
לשלום אמיתי המסד יונח.

לנו, ישראלים ופלסטינים - יש מולדת אחת,
בה נחיה ביחד לדורות!!!