מעל נחלת – בניימין, עולה – זרחייה השמש; חולָף רוח – פרצים, על המשכנות היא מאירה. קור חורפי, לסירוגין עם חומו של הקיץ – מבקיע; מכסוֹף – העננים, הגשם – יורדָה…