מוקדש למאבק הסטודנטים נגד התוכנית להעלאת שכר-הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה

אין השכלה השווה לכל נפש - אין מדינה!
אין חינוך וחדוות-דעת - אין תקווה.

ועדת-שוֹחַט בחינוך-ההמונים שוֹחֵטֶת;
הִנָה תעודת-עניות נוספת למדינת ישראל.
אנשים חפצים ללמוד ולדעת;
הכיצד זאת אינם משכילים לעכל?!

למלחמות ולנשק יש למדינה מיליארדים;
אך לאוניברסיטה, אין לה פרוטה שחוקה.
כן, להשכלה השווה לכל נפש!
ההשכלה, היא התקווה!