מוקדש, לזכרו של דר' קיילי, שנרצח בקור - דם, בידי שירותי - הביון הבריטיים, כנקמה על גילוייו, בדבר הסיבות האמיתיות למלחמה נגד עיראק הוא מת בדם קר; פיגיון - נטרניו, בגופו האציל, נכנס לעומק. כאביר - צדק, הוא עמד, בהתריעו בשער, כנגד קנוניית תואווי - רווחים. הסיר מסך, מעל שולָל ושקר, של השליטים, ששי - אלי - כידונים. הוא, גילה לנו האמת; לדורות - העתיד, לימדנו לקח. גאון - הגותו, האיר עיני - כולנו, בדבר נבואות - שקר, שהאימפריאליזם, פיטמנו בקצפן. הנשק להשמד המוני, לא היה בידי הטירן העיראקי! הכל היה תירוץ, להֶלבן - כַזב.