מחפשת אותו...

"ואני קרבת אלוקים לי טוב"

מן תפילה תמידית..

הרהורים עצמיים!

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה