מחפשת אותו...

"ואני קרבת אלוקים לי טוב"

מן תפילה תמידית..

לא מוגדר..

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה