מחפשת אותו...

"ואני קרבת אלוקים לי טוב"

נשארת תמהה...

הרהורים עצמיים!

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה