מחפשת אותו...

"ואני קרבת אלוקים לי טוב"

לא מוגדר..

נשארת תמהה...

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה