אני מפנה מקום על מנת ליצור מציאות של- אותָך.

ובהיברא הבריאה
נוצר חלל גדול שאינו מלא, רק נועד להכיל
הימצאותך.

את. נוצרת. מתוך פנימ-פנימי המתרוקן.