האמון שאת יוצרת נכנס בינות שורותיי, חוליות שידרותיי.

מילותיי העייפות לעומת

יקיצתך הרעננה אל חיי המתייבשים

היא, אינה משתמעת לשני פנים אלא בבחינת

"והיו לבשר אחד".