לא הותרת לי ברירה,

אלא לכתוב.

אז אני כותבת

מתוך חוסר ברירה,

מתוך אין אונים

מתוך חוסר וודאות

מתוך שקט מהול בסערה

מתוך עצמי,

מתוכך

כי לא הותרת לי

ברירה.