אני בעצם כותב לך
זאת שישבה שם ואכלה מידיי
שיכלה רגליה, מתחה צוארה ואמרה "לא"
בכל פעם מחדש.
 
אז חלמתי. ושאלת מהי הדרך הבייתה.
"אילון צפון", אמרת ואני הסתובבתי לכיוון ירושלים
 
הארוחה עוד לא מוכנה.
אני ניגש לבדוק את האורז החום, מקלות האכילה
נירטבים מרוב רעב.
 
"אל תכתוב לי שירים" אז כתבתי
להיפטר, לגרש, להתנתק
להחליף את העצב
 
בה.