יובל אזולאי

לנוע עם המילים ולמולל את התנועות.

שדה

שפת דצח"מ

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה