זה הכי טוב בשבי לי לי
ורק לי
הקושי להחליט
איזה לי רוצה יותר
אותך
אותי
ולא אחר.