דימעת חשאי אנא, טרם אראך בשחורייך מבכה את אבלך על מותי בטרם עת תני להניח ראשי על ברכייך ואטעם את הצער שגרמתי הן קברי מחכה בקוצר רוח. בכל זאת אהביני בלבך הרוגש - בעדנך הוכיחני ובנועם את חמלתך. אוהב את גון עיניך את מבטך הרך אהבתך היא כחמה על ים זורחת. ואני כפוי טובה ואולי גם רע לב רפאי את נפשי הדואבת עת דימעת חשאי חיוורת בעלטה - עיני מזלת.