בכל שבת

כשנער קטון מניח את שני הרימונים

וקהל וחזן קוראים שמע ישראל---

 

אני נודד אל הנער שאחז ברימון

וקרא שמע לבדו,

כחזן בלי קהל

 

ואז בשרי נמלא רסיסי לילה

 

 

 

 

(לזכרו של רועי קליין)