. תמר

מילים יכולות להרוג

טביעה או טהרה?

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה