. תמר

שאדע את אלוקים

טביעה או טהרה?

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה