דם

ואש

ותמרות עשן

ואפר הגופות הצרוב

באבני הכבשן.

 

ומיליוני תמימים

שהועלו כליל

לעולה,

מי בחנק

מי ברעב

מי

באבק השריפה.

 

וסֹלת

לא הוגשה למנחה

כימי קדם

במשכן

אלא

 

דם

ואש

ותמרות עשן.