המלאך מגהנום

כל פרט מצמצם

תפילת חיים

לא עשיתי כלום

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה