המלאך מגהנום

כל פרט מצמצם

קול רצח זועק מן האדמה

אבני היגיון

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה