אומרים
שכשאתה צועד בבית הקברות לעת ערב
אם תקשיב היטב
תוכל לשמוע קול צעד חרישי
של רוח תועה
משוטטת בין מצבות

אומרים
שכשאתה צועד בדד
מאזין בדממה
תוכל לשמוע את יללתה
מתפזרת לרוח

אומרים
שבשעות של עננה
אם תמצא במקום
תוכל לשמוע את שאלותיה
פורצות מגרונה
ונותרות ללא מענה

ואני אומרת
שאם תיטיב להאזין
ותחפש בינות לקברים
תגלה שאותה רוח אינה
אלא

ילדה מבכה בדידותה