דרך ים,

דרך מדבר,

הלכתי לבדי

מחפש משהו

 שאוכל לכנותו

שלי.

 

 

מצאתי פרח ופרפר,

מצאתי אדמה

מצאתי נהר

מצאתי עץ ובית

מצאתי אשה אוהבת,

מצאתי לי ילד

מצאתי תינוק

מצאתי שמי תכלת פרושים מעלי

מצאתי ענן וקשת

מצאתי הכל

כל כך הרבה

אך לא מצאתי כלום.

 

דרך ים,

דרך מדבר

הלכתי לבדי

מחפש משהו

שאוכל לכנותו

שלי.