אל מול גדרות התיל של מיידאנק נערות תולות כביסה. ובתנור הלחם נאפה אל מול הקרמטוריום. וכשהר האפר נשקף מן החלון האחורי נשים מטאטאות בקפידה את הבית לסלק כל גרגר עפר.