ב"ה קטוף לי פרח לא שדה ותשתוק. כשאתה מדבר אתה רחוק מדי. אני צריכה לנסות לעלות מעל למים ולא לטבוע. אז תשתוק שאוכל לצוף ןלעצום עיניים להתמזג עם השקט שבך. הבא גרגר חול ולא מדבר שרק אדע את שממונך אך לא אצמא. קרבני ורחק שאוכל. לכמוה.