שוב דעת הבחירות עליהם נטרפת;
על גבי המשך הדיכוי והקזת דם, רצונם לזכות.
פרובוקציה פרובוקציה רודפת;
רצח חפים מפשע וּדמעות.

פתאום, בנפשותם להבת ששון-קרב נוצצת;
צחצוח החרבות להמנונם הפך.
הסתערו על הכלא;
לאיים על סוריה ואירן, שכלם בם דחף.

במסווה ביטחון ישראל משום פשע ידם לא נרתעת;
מטרתם הסופית - דם ועוד דם.
רעיון השלום, רוחו לזכייתם בַמִגְרָל מַפְרַעַת;
השלטון מעל חיי-אדם!