כל העמים הנם שווים חֶרֶף כל השוֹנִייִם;

לכל אחד אותן זכויות; לכל אדם אותן חובות.

 

לאף אחד לא מגיעות זכויות-יתר;

כולם שווים בין השווים.

השמש לכולם באותה מידה שייכת;

גם אוויר ונחלים.

 

גם האדמה והיערות הנם של כולנו;

גם מי-שתייה, גם פירות.

גם חֳזַקָה על שדות-חיטה וגני-יָרָק

לא לאיש אחד ניתנת;

גם צאן וגם פָרוֹת.

 

הקץ לקנאה ולאגויזם!

הקץ למאבקי-כבוד.

לא לפרטים התבל שייכת;

בזכות עמל-ההמונים בלבד,

כוחם יעמוד!