אם אתגבר על העצב,

מה יישאר לי ממך?

 

ואם אשכח הכאב,

תאבד שארית מבטך.

 

אם אתעלה מעל ההשפלה,

לא אדע עוד מי אני, מי אתה

 

אם אמצא כח לסליחה

לא אסלח לעצמי

 

לעולם.