נפתלי צבי מטלון

פעם הייתי צב, היום אני ארנב

תחת הפלך מלך יחשור

מקל ביד הנסיך השייך לאיילה השלוחה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה