כתיבתי

 

אינני כותב ובוחר בכמות

אף על פי שהדרך לי אצה,

מנסה לדלות מעמקי נשמתי

בטרם זו גם רצה.

 

על כן ידידי לדקדוק וחטאתי

ועל חרוז לא חרוז שיצא,

אתכם לפצות בנפשי נשבעתי

בכתיבתי את לבי אפצע.

 

באדם, בחי, בצומח נגעתי

על כל הסובב והאל שמעל!

מתוך האני משם זאת קרעתי

לו מודה על כל כתיבתי ואצהל..

                                          15.4.06

  כתוספת לשיריי אימרות כנף שבמלאי .                                   

דע להעביר קו על אלה אשר את רעתך ביקשו

והזמן יערפל אותם מחייך, כלא היו כלל חלק ממך.

-------

מתוך אי זיכרון [שכחה] הגעתי ואליה פניי מועדות...

ואלה אשר הכירוני, במהרה ישכחו את פניי, אחר את שמי-

ולאחר מכן ישכחו את זיכרונם והיותם!

-------

ההווה הנו הוויה בשעת היוולדה!

-------

ההווה מת בטרם הביט על סביבתו... בהופכו לעבר.

-------

ים של דמעות לא יחזירו רגע חולף, שהכל חיים בו!

-------

21.8.04