הרוח נשמעת בקולה

נכנסת בין החרכים

וכשאין רווח. 

מכה,מכה.