כשרכנתי אל האבנים הגדולות

ובכיתי.

(והייתה לי קריעה כזאת שמברכים עליה בשם ומלכות.)

רק רציתי שתבוא אלינו

בזיו הדרך

כגודל הודך הרב

תשרה שכינתך

ומדמעות ננוגב.