אם תבוא אלי ותשאל

אם סלחתי,

ותבקש כי אמחל-

                   אז אשתוק.

                              

ובמבטיי אעבור עליך,

            אחלוף בין ידיך,

                  אך אשתוק.

                                    

ושתיקתי תהיה עזה,

כאותה דמעה,

כשידך בגופי אחזה.

                 ואשתוק.

                         

ויהיה זה אתה שתצעק ותכאב,

ואתה שתאבד כבן ללא אב.

                 ואני אשתוק.

 

כי לא סלחתי – ולא אמחל,

ושתיקתי תהיה כאש,

עד אשר תבוא,

ואת דמעות סליחותיי תבקש.

 

...עד אז אשתוק.

עד שתבוא.

מחכה לך, שתבוא.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ערב יום הכיפורים התשס"ו.

חשבון נפש קשה מנשא.