א.

פעם ידעתי הכל

פעם היו לי תשובות

לכל השאלות

של כל השואלים

אבל לא היה לי ביטחון.

היום יש לי שאלות

ואין לי תשובות לכל השאלות

אבל יש לי

ביטחון.

 

ב.

 

מסתכל ללא נודע בפחד אנושי.

אוחזת אותי תחושה של רעד תינוקי.

גופי עייף, סחוט, מכל הדרכים,

מתי כבר יראה, יראה הא-לוהים.

 

,מביט אני מן החלונות

כבר לא רואים את העונות

הכל כבר מעונן.

רואה בין הטיפות

את כל החלומות

ומחכה אני לבא הסימן.

 

פעם ידעתי את כל התשובות

לכל הקושיות וכל התהיות

היום אני כילד תם

,שלא ראה אף פעם

,דברים כמוסים

סודי סודות,

של

המבוגר.

אוהואוהו אוהואוהו

כך נשמע קולי,

לעת ערב שיורד

ביום ראשון חורפי.

 

ובין כל התהיות חושב הוא על חייו

מה יעשה בו

מה יעשה בו?!

חושב הוא על ארץ, על ארץ אחרת, על ארץ אחרת

.ומיוחדת

חושב הוא על מקום מושלם

עם קשת בענן, מתי כבר יושלם

כל תהיות חיי.