אני לא באמת יודע לא באמת מבין כשהעולם מתהפך אני נשאר יציב רק לא לכתוב אני כל כך הרבה פעמים, אני רוצה לשיר לרוח בלי הדים. הכל התהדק הרבה זמן והשתחרר בבת אחת מרפה אולי ככה טוב אולי ככה טוב

לקבור בחול

להפוך אדמה לאוויר

הלמות המעדר שפולח אדמה

פנייך מכוסים

אפילו לא אמרת שלום, לא חייכת, כשהלכת

אפילו לא ירד גשם