זה החושך בעיניים שמביט בך וצוחק את יודעת איך לטחון אותו, איך שפנייך יוצפו בשמש, איך שלעד תוכלי לרקוד, אפילו אם הרצפה רועדת, אפילו על חוט. אתה שומע? אפילו על חוק, אולי זה הכעס הלא מוסבר שמתפוגג כשאני יושבת באוטובוס ומחייכת לאנשים הייתי רוצה להישאר אני