דמיטרי סי

ומילים הן יוצרות חיץ בין העולם שלי לשלך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה