שלומית .ל.

אני חלק אחד מתוך אלפי חלקי פזל שרק הולך ומתרחב...

מלחמת האור

ונוס

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה