אלי טפלר

בן 35, נשוי ואב. כותב מאז ולתמיד

חוף

טול קורה מבין עיניך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה