מוציא את הרעל בכתיבה

לא במכות.

מוציא את הרעל ביצירה

לא בצעקות.

 

היד רועדת, יש משהו בלב

זה בוער משמחה

זה בא בכאב.

 

אם

משהו נשבר

אם

דם הלב ניגר

יהא זה רק

על דף הנייר.