ענגה לחיכו כרימון,כתאנה
וכל שאר חמשת המינים.
נישאה ברוח  הקטורת
מיני מקדש צפונות
אלי מדבר, אלי ציה.
קדמה פעמיה אלי הר
כשרוחה צונפת גלימתו
של העתיד.

נשאה שירתה ברמה
נשבה כרוח נר מול לבנה.
תפילתה הביעה מלב
הדומה לעומק צפונותיו
של יום אהבה הווה.

הנה דמתה לעשב השדה
אחר כך לפרחי אחו
ומשם נדדה קדם
שם הפכה לצל
הזורם לו
בין נבכי
עבר קדום.