מבטך ליווה אותי לאורך קו החוף, עת נעלמתי באופק הפך שחוקך לדמע מיני שם ועד לכאן נצרתי שחוקך בלבי ועת עזבתי, ידעתי: ידעתי כי רק את נגעת בי במיתריי אשר דממו שנים כי חדל ניגון ערב וצליל לא יעלה מלבי הקפוא והעצור על כן סבתי וסבבתי מבטך ליווה אותי לאורך קו החוף, עת הופעתי באופק הפכו דמעותייך לשחוק