מיכאל קופרניקוס

כמו גלים הנשברים לחוף, התחושות באות והולכות, ואני בוחן, בוחן ורושם.

הדחקות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה