הניסיון הסובייטי לא היה לשוא!
הנה תקופת אוקטובר שוב לעלומיה חוזרת.
באמריקה הלאטינית נס -המרד נגד האימפריאליזם הונף;
המהפכה העולמית קדימה צועדת.

עמי העולם סוף-סוף החלו להבין,
כי לא בקפיטליזם הַיֶשַע.
הכל לוהט באש המהפכנית;
המהפכה - חומת מגן נגד הַרֶשַע!