עמוד השחר ערפילי חושף דוק קרני שמש ושני לבבות תועים דרכם זה אל זה מבין סלעי מגור חשופים ושוממים אהבה אדומה ותוססת תזרח ותחלחל כיין ישן נושן הנמסך ומוסך שיכרון אהבה ועלומים לקול חליל רועים העולה ובוקע מן הגיא